Ελευθερα αποστολικη εκκλησια πεντηκοστησ ρεθυμνου


Κηρύγματα Audio


Ηλίας Γεροντίνης - Ά' Τιμοθέου δ'

Ηλίας Γεροντίνης Ψαλμός μβ - Λουκάς ιζ

Λάμπρος Καρβούνης - Ησαΐας με - Μάρκος β

Γιώργος Κλάδος - Ησαΐας μθ

Κώστας Κωνσταντίνου - Λουκάς ιβ 13Ομολογίες Πίστεως

Κώστας Κωνσταντίνου

«Αληθώς σας λέγω ότι δεν είναι ουδείς, όστις αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον.» Πέτρου Α΄ β:9.

Read more »

Πύρρος και Κορίνα Κώτσια

«Διότι έχετε χρείαν υπομονής δια να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν. Διότι έτι ολίγον καιρόν και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει»

Read more »

Ιστορικά

Bίβλος


Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Σύναξη Νέων Κρήτης - 26.01.2019 - ΕΑΕΠ Ρεθύμνου