Θαύματα του Ιησού

Published on 30 November 2020 at 10:00

...πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν, όστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού... (Πράξεις ι38)

Θαύματα του Ιησού

Θεραπείες φυσικών και πνευματικών διαταραχών Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης
Λεπρός η:2-3 α:40-42 ε:12-13
Δούλος Εκατόνταρχου η:5-13 ζ:1-10
Πεθερά Πέτρου η:14-15 α:30-31 δ:38-39
Δύο Γαδαρηνοί η:28-34 ε:1-15 η:27-35
Αιμορροούσα θ:20-22 ε:25-29 η:43-48
Δύο τυφλοί θ:27-31
Κουφός Δαιμονιζόμενος θ:32-33
Άνθρωπος με ξερό χέρι ιβ:10-13 γ:1-5 ς:6-10
Τυφλός, κουφός δαιμονιζόμενος ιβ:22
Κόρη Χαναναίας ιε:21-28 ζ:24-30
Επιληπτικό αγόρι ιζ:14-18 θ:17-29 θ:38-43
Ο Βαρτίμαιος κι ο άλλος τυφλός κ:29-34 ι:46-52 ιη:35-43
Ο κουφός μογίλαλος ζ:31-37
Δαιμονιζόμενος στην συναγωγή α:23-26 δ:33-35
Τυφλός στην Βηθεσδά η:22-26
Η συγκύπτουσα ιγ:11-13
Ο υδροπικός ιδ:1-4
Οι δέκα λεπροί ιζ:11-19
Το αυτί του Μάλχου κβ:50-51
Ο γιός του βασιλικού δ:46-54
Ο άρρωστος, κολυμβήθρα Βηθεσδά ε:1-9
Ο εκ γενετής τυφλός θ: 1-39
Εξουσία πάνω στις δυνάμεις τις φύσης Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης
Ησυχάζει την τρικυμία η:23-27 δ:37-41 η:22-25
Περπατάει πάνω στα νερά ιδ:25 ς:48-51 ς:19-21
Διατροφή των 5000 ιδ:15-21 ς:35-44 θ:12-17 ς:5-13
Διατροφή των 4000 ιε:32-38 η:1-9
Νόμισμα στο στόμα του ψαριού ιζ:24-27
Η συκιά ξεραίνεται κα:18-22 ια:12-14 ια:20-26
Θαύματα κατά το ψάρεμα ε:1-11 κα:1-11
Το νερό γίνεται κρασί β:1-11
Αναστάσεις από τους νεκρούς Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης
Η κόρη του Ιάειρου θ:18-19 θ:23-25 ε:22-24 ε:38-42 η:41-42 η:49-56
Ο γιός της χήρας στη Ναΐν ζ:11-15
Ο Λάζαρος ια:1-44

«   »