Κηρύγματα Αudio

Ιανουάριος 2020

Νοέμβριος 2020

04-11-2020 - Ηλίας Γεροντίνης - Ά Τιμοθέου δ'

Οκτώβριος 2020

25.10.2020 - Γιώργος Κλάδος - Ψαλμός να & Ματθαίος γ

11.10.2020 - Κώστας Κωνσταντίνου - Βασιλέων Ά 

11.10.2020 Ηλίας Γεροντίνης - Ψαλμός μς & Μάρκος β

09.10.2020 - Λάμπρος Καρβούνης - Λουκάς ιβ